nog -3550 dagen

 
 

Hoe zit het met de betaling?

Als we over betaling spreken bij zorgverzekering dan bedoelen we daar enerzijds de betaling van de eigen bijdrage en anderzijds de betaling van de nota's bij zorgverlening.

Maandpremie

Als verzekerde betaal je maandelijks de premie en deze wordt doorgaans via incasso geïnd. Mocht je om wat voor redenen dan ook een betalingsachterstand oplopen dan zijn hier wettelijke relgels voor. Om te voorkomen dat er meteen een probleem ontstaat als het een keer niet goed gaat met de maandelijkse incasso moet een zorgverzekeraar na 2 maanden betalingsachterstand een betalingsregeling aanbieden. Als je daar niet op ingaat of er niet aan houdt dan krijg je een waarschuwingsbrief. Na 6 maanden betalingsachterstand wordt je aangemeld bij het CVZ en deze zal direct €130 per maand beslag leggen op je loon danwel uitkering. Deze regeling voorkomt onnodige incassokosten en zorgt er voor dat de verzekeraar toch betaald wordt en de verzekerde verzekerd blijft.

 

Nota's zelf betalen?

Het uitgangspunt is dat de zorgverzekerde zelf de nota betaalt en deze vervolgens declareert bij de zorgverzekeraar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de polis. Er zijn verzekeraars die als voorwaarde in de polis hebben staan dat ze alle kosten voorschieten. Het gaat dan wel om de duurdere all inclusief zorgverzekeringen. 

Toch zijn er steeds meer zorgverzekeraars die bepaalde nota's direct voor je betalen. In geval van een zorgovereenkomst tussen zorgverzekeraar en zorgbieder dan zijn er vaak ook afspraken gemaakt over directe betaling. Kies je bijvoorbeeld voor een zorgverzekering zonder vrije zorgkeuze (link) dan is de kans groot dat de meeste nota's rechtstreeks betaald worden. Ook hebben de maken zorgverzekeraars en grote aanbieders zoals opticiens, apothekers en ziekenhuizen afspraken onderling en regelen de betaling direct. Dat scheelt sowieso een hoop administratiehandelingen.

 

Hoe weet ik welke nota's mijn zorgverzekeraar voor mij betaalt?

De handigste manier om uit te vinden welke nota's wel of niet direct betaald worden door je zorgverzkering is om het op de website van de zorgverzekeringaanbieder op te zoeken. Ook kun je deze vraag vaak via mail stellen. In geval het niet vermeld staat op de website dan kun je er in eerste instantie vanuitgaan dat je moet voorschieten. 

 

Buitenland en de kosten

Mocht je naar het buitenland gaan komend jaar bijvoorbeeld met vakantie dan is het altijd verstandig te controleren hoe het zit met betalingen en voorschieten. Een verblijf in een buitenlands ziekenhuis kan zo in de duizenden euro's lopen en in sommige landen moet je zelfs bij binnenkomst direct betalen om behandeld te kunnen worden. Situaties die je wil voorkomen als je in het buitenland dus controleer het wel even (link naar topic buitenland). 

 

 

Tags: . Posted by on 2011-11-17


Post your own comment


0 comments: